8. Un oraș educat

 

Foarte mulți părinți se întreabă „În ce cartier găsesc cele mai bune școli? Care e cea mai bună școală pentru copilul meu?”
În calitate de primar, în câțiva ani, vreau să pot răspunde la întrebările astea cu: ”Toate cartierele au școli bune, toate școlile sunt pregătite pentru dezvoltarea copiilor noștri”.

Pentru a fi un oraș de succes, trebuie să fim un oraș educat.

Investiția în învățământ, în infrastructura școlară, este de departe cea mai bună investiție. O știm cu toții. Pentru fiecare leu investit în programe școlare de calitate se generează, pe termen lung, venituri de zeci de ori mai mari. O școală bună înseamnă tineri pregătiți pentru viitor, pregătiți pentru piața muncii.

8.1 Resurse mai mari pentru sistemul de învățământ

Voi face din educația din Pitești o prioritate. Avem fonduri europene la dispoziție prin care putem moderniza, extinde și construi noi școli, grădinițe și creșe în Pitești, așa cum s-a reușit la Oradea ori Sibiu. În plus, trebuie să identificăm toate cheltuielile inutile și să prioritizăm investițiile. Cu banii aruncați pe schimbarea bordurilor din Piața Primăriei, puteam moderniza școlile și construi noi creșe. Este doar un exemplu de cheltuială inutilă.
Bugetul pentru educație trebuie să crească. Nu ne mai permitem să pierdem ani cu investiții minore în educație în cea mai importantă resursă – copiii din școli, licee și facultăți. Nu va mai exista nicio instituție de învățământ în Pitești fără grupuri sanitare curate și dotate.

8.2

Laboratoare moderne – tinerii noștri trebuie să fie pregătiți pentru meseriile viitorului. Primăria va dota laboratoare de robotică, IT, conlucrând continuu cu școlile, liceele, universitatea și mediul de afaceri.

8.3 Fără politizarea învățământului

Trebuie să scăpăm de politizarea din școli. Nu este normal să avem directori și membrii în consiliile de administrație numiți politic, în urma înțelegerilor dintre vechile partide. Un primar trebuie să susțină cei mai buni oameni, profesioniști adevărați, nu oamenii de partid. Atunci când Consiliul Local numește un om în conducerea școlilor, trebuie să vină la pachet cu indicatori de performanță și obiective măsurabile și realizabile. Directorii și oamenii din consiliile de administrație trebuie să răspundă obiectivelor stabilite înainte, cu gândul la elevi, nu să fie doar un alt loc pentru a-și asigura o mică sinecură. Rezultate pentru școli. Facem asta cu oameni profesioniști.

8.4

Vreau să încurajez învățământul privat. Ca în multe domenii, privatul se adaptează mai repede și mai bine la nevoile pieței educaționale. Sunt copii care urmăresc o curriculă europeană, copii care se îndreaptă de timpuriu către o anumită universitate europeană. Copiii piteștenilor trebuie să poată alege forma și instituția de învățământ care li se potrivește.

8.5

Voi susține un parteneriat între administrația locală și școlile private de prestigiu. Primăria – mediator între mediul de business și mediul academic. Avem nevoie de acest parteneriat real între mediul de afaceri, sindicate și ONG-uri, pentru ca liceele și facultatea din Pitești să ofere cursuri relevante pentru ca tinerii noștri să dezvolte abilitățile care se cer pe piața muncii.

8.6

Profesionalizarea cadrelor didactice și o atenție sporită pentru școlile cu rată scăzută de promovabilitate. Profesorii schimbă viața copiilor noștri. O știu de la mama mea, care a fost învățătoare timp de peste 40 de ani și a îndrumat generații de elevi. Ei merită să fie tratați cu profesionalism și ajutați să progreseze. Primăria Pitești trebuie să colaboreze cu profesorii noștri și să finanțeze programe de dezvoltare/formare, pentru a implementa în Pitești modelul altor orașe europene. Putem să fim un exemplu de succes pentru România.

8.7

Unificarea și modernizarea arhivelor orașului Pitești, din Biblioteca Județeană și alte instituții care dețin o arhivă istorică, punându-le la dispoziția tuturor piteștenilor într-un format electronic, direct pe site-ul Bibliotecii Județene din Pitești.

8.8

Demararea unui studiu aprofundat pentru a afla preferințele culturale ale tinerilor din Pitești. Dificultățile pe care le avem astăzi în legătură cu nevoile, acțiunile și gusturile tinerilor fac necesar să avem studii și sondaje care să ne permită cunoașterea intereselor lor reale.

8.9

Puncte securizate de împrumut cărți, dezvoltate în colaborarea cu Biblioteca Județeană din Pitești și zone de lectură în zonele aglomerate din Pitești, în centru, o locație în fiecare cartier și în parcurile din Pitești.

8.10

Amenajarea și promovarea sălilor de studii din Biblioteca din Pitești în perioada examenelor. Elevii și studenții trebuie să aibă un loc al lor, de liniște, unde pot studia.

8.11

Cursuri de educație de mediu a copiilor, în colaborare cu ONG-urile din Pitești și România de mediu. Este necesar să ne formăm copiii în spiritul respectului pentru mediu. Școlile, cu ajutorul Primăriei Pitești, vor desfășura activități pentru ca elevii să fie direct implicați în activități de mediu: plantarea copacilor, vizite în parcurile din Pitești sau acțiuni de ecologizare.

8.12

Educația civică interactivă, prin instruirea elevilor despre funcționarea Primăriei, a Consiliului Local și altor instituții din subordinea Primăriei. De asemenea, va funcționa un Consiliu Local al elevilor, care va dezbate și adopta propuneri pentru elevi, Primăria urmând să le transpună în proiecte concrete și să le implementeze. Este esențial să implicăm și să educăm copiii în ceea ce privește modul de funcționare a administrațiilor publice.

8.13

Toți elevii vor învăța în program de dimineață în următorii 8 ani.
Ce presupune acest obiectiv: – toți elevii începând cu ciclul primar și continuând cu cel gimnazial să învețe în program de la ora 8 / 9 la 12 / 14 așa cum ,de altfe,l recomandă și Legea Invățământului. Elevii vor beneficia de masă caldă la școală, program after-school în cadrul unităților de învățământ , dar și de diferite activități recreative.

Se va actualiza și inventaria necesarul de spații de clase, pentru conceperea unui plan de investiții pe 8 ani, cu ajutorul fondurilor europene, mai ales acum după ce Uniunea Europeană ne pune la dispoziție fonduri pentru reconstrucție și dezvoltare, pentru investiții masive în infrastructură școlară – spații de săli de clasă, cantină în fiecare școală, spații pentru activități recreative în cadrul unităților de învățământ.

Dotarea sălilor de clase și a laboratoarelor din școli cu aparatura necesară unui proces educațional adecvat secolului XXI – table electronice, calculatoare, internet, tablete pentru elevi, aparatură de laborator .

Beneficiile unui asemenea program: toți elevii din Pitești vor avea același program de la clasa zero până la clasa a VIII-a inclusiv, iar părinții vor putea opta pentru programul after-school, astfel având siguranța copiiilor lor, în plus, aceștia putând desfășura și alte activități extrașcolare, în timpul liber.

Beneficii în plan economic: un plan masiv și asumat de investiții pe termen de 8 ani va însemna un plus de activitate pentru agenții economici din Pitești și chiar județul Argeș, în special pentru sectorul construcțiilor.

Înapoi